OK

 Fastighetsbolaget Lindparken

Fastigheten omfattas dels av Lampan 2, som består av ca 147 000 m2 industrimark och dels av Lampan 3, där det ingår en industrienhet och en hyreshusenhet. Industrienheten består av industribyggnad med produktion, lager och kontor samt ca 59 000 m2 mark.

Vi arbetar med uthyrning av industri-, lager- och kontorslokaler. Uthyrningsbara ytor är drygt 20 000 m2 och dessutom finns pallplatser i höglagret att hyra. För en rationell packhantering i höglagret har vi samarbete med DSV Road AB.

Kontakta oss gärnaa, så berättar vi mer!


Thomas Berntsson
VD